LOGINثبت نام
فراموشی رمز عبور یا نام کاربری

سیاست حفظ حریم خصوصی

این سایت که در حال حاضر تحت امتیاز( ال تیانمنت ان وی) است متعهد میشود که حریم خصوصی تمام بازدید کننده  ها را حفظ ونگه داری کند .سایت مشخصات و اطلاعات سخصی شما را برای ثبت نام و اجازه ورود میگیرد .سیاست حفظ حریم خصوصی ما نیازهای فعلی بازدید کننده هایی که میخواهند بدانند چه نوع اطلاعاتی را ذخیره میکنیم در نظر میگیرد. بنابراین ما استفاده واقعی خود را مطابق با مفاد دستور پارلمان اروپا مبنی بر سعی وتلاش در حفظ حریم خصوصی ومحرمانه مکاتبات وارتباطات الکترونیکی ( شبکه ای )پایه گذاری کرده ایم .ما در حفظ و امنیت اطلاعات شخصی شما ،در هر زمان وبا کنترلهای شدید فنی وسازماندهی شده ، تلاش خواهیم کرد .لطفا کمی وقت بگذارید تا متوجه شوید که چگونه اطلاعات شخصی شما مثل آنچه که در سرویس خدمات ما ارائه میکنید ، مدیریت میشود وبعد از آن شرایط ما را بپذیرید.


هدف از جمع آوری اطلاعات شخصی

ما اطلاعات شخصی شما را برای مواجه شدن با مسائل قانونی و تنظیم تقاضا نامه ها جمع آوری و استفاده میکنیم. برای اهداف تاریخی و آماری، برای امنیت و کنترل ، ارائه سرویس و خدمات و برای ارائه خدمات بیشتر در آینده. هرازگاهی هم ممکن است از اطلاعات شما برای تماس با خودتان از طریق نامه، ایمیل ، تلفن یا موبایل استفاده کنیم و به شما اخبار و اطلاعاتی در مورد محصولات خودمان ، اتفاقات و حوادث ، فعالیت ها ، پروژه ها ، طرح ها ، پیشرفت ها و تجارت و پیشنهاداتی ویژه از مسائلی که شرکت پذیرفته یا متحمل شده ، بدهیم . جمع آوری اطلاعات گفته شده بر طبق سیاست حفظ حریم خصوصی استفاده میشود و تخلفی در حقوق آن صورت نمیگیرد این قانون حمایت در ( فصل 440 قانون مالتا ) تصویب شده است ما از شما دعوت میکنیم تا با ما تماس گرفته و هر کدام از شرایط بالا که نمیخواهید مثل دریافت پیشرفت ها با تبلیغات برای ما بازگو کنید .


فاش کردن اطلاعات شخصی برای سومین گروه ها

شرکت اطلاعات مشتریان را برای سومین گروه ها فاش نخواهد کرد مگر آن عده از کارمندان شرکت که لزوما به قوانین برای ارائه خدمات نیاز دارند با این حال شاید شرکت توسط قانون و برای طی مراحل قانونی مجبور به افشای اطلاعات بشود ، برای مقامات مسئول مسابقات به خصوص مسئولین قرعه کشی ها و شرط بندی ه.


حمایت و حفاظت از اطلاعات شخصی

شرکت از اطلاعاتی که کاربر ها میفرستند به خوبی حفاظت میکند و برای این کار از مراحل مدیریتی ، فیزیکی و الکترونیکی مناسب استفاده میکند . از ( اس اس ال ) به طور پنهانی در سایت استفاده میشود برای ارسال اطلاعاتی که نفوذ پذیر هستند و برای ارتباط با سیستم پرداخت. لطفا توجه داشته باشید که ما نمیتوانیم تعهد بدهیم که اطلاعات ارسال شده توسط اینترنت به طول کامل امنیت خواهند داشت بنابراین از شما تقاضا میکنیم تا نهایت احتیاط لازم را در مورد حفظ اطلاعات شخصیه خود هنگامی که در اینترنت هستید ، به عمل آورید.


دسترسی به اطلاعات شخصی

این حق شما است که به اطلاعاتی که از شما داریم دسترسی داشته باشید. برای باز بینی و به روز کردن اطلاعات تماس به راحتی با به سایت ما با نام کاربری و رمز عبور خود دسترسی دارید و یا از طریق صفحه حساب من ، جایی که میتوانید اطلاعات را بررسی و ویرایش کنید . اگر بخواهید میتوانید با سرویس مشتریان تماس بگیرید از جزئیات قابل دسترسی در سایت استفاده کنید . به علاوه شما حق دارید هر گونه اطلاعات نادرست را تصحیح کرده و اگر لازم باشد حذف کنید . ما حق داریم تا از شما یک تقاضای نوشته شده در رابطه با اطلاعاتی که نگه داری میکنیم ، بخواهیم


Copyright © 2018 Betrool. All Rights Reserved.