LOGINÜye ol
Kullanıcı Adı ya da Şifrenizi mi Unuttunuz?

GizlilikPolitikası

I-Tainment  NVlisanssahibialtindacalismaktaolanbu site  taahhüt, gizlilikvegüvenlik, kişiselbilgilerbakimindantümziyaretçilereaçıktir. Bu site, kişiselverilerinizierişimvekayıticinsaklar.Gizlilikpolitikası ,ziyaretçilerinmevcutbilgilerini en iyisekildesaklarÇünkü biz bunugerçekhükümleregöre, AvrupaParlamentosuverikorumasistemiyleyapiyoruz. Yönetmeliği  (CE 95/46/EC) gizlilikveelektroniki̇letişim (Direktifi CE/2002/58/EC) Biz uygunteknikveorganizasyonelkontrollerinuygulanmasıyoluyla her zamangüvenlikişiselbilgilerinizikorumakiçingayretgöstereceğiz.
BöyleHizmetlerimizinkullanımıgibikişiselbilgileriniziyönetmekvedahasonraonunşartlarınıkabuletmekiç inaşağıdakipolitikayıokumakiçinbirdakikanızıayırın.

Kişiselbilgilerintoplanmasıamacı

Topladığımızkişiselbilgilerinizyasalvedüzenleyicigereksinimleri,Tarihiveistatistikamacina gore  güvenlikvedenetimsağlayarakgelecektedahafazlahizmetsunabilmekiçinkullanilmaktadir. Bazen,  Şirkettarafındanterfiveyatahakkukedilenürünlerimiziveyaolayları, faaliyetleri, projeleri, planları, gelişmeleri, işveözelteklifleri size bildirmekicinposta, e-posta, telefonveyaceptelefonuüzerindensizinleirtibatageçebilmekiçinkişiselbilgilerinizkullanabilirvealinabilir. Bilgilerinizinkullanımıgizlilikpolitikasınauygunolarakgerçekleşirve VeriKorumaYasasıyapılandırmahaklarınınihlaliteşkiletmedigibelirtilir. (Bolum 440 Malta kanunu )Tanıtımmateryaliveyareklamalmakistemiyorsanız,siziherhangibirzamandabizimleirtibatagecmeyedavetediyoruz.

üçüncüşahıslarakişiselbilgilerinaçıklanması

Şirketüçüncüşahıslaramüşteribilgileriaslaifşaolmayacaktir.Buna sirketinteknikservisindecalisanveservisisaglamaklayukumluolanteknikserviselamanlaridahildegildir. AncakŞirket,kişiselbilgilerinraporedilmesihususundayasaya da yasalsüreçkapsamindaozelliklePiyangoveOyunOtoritesiiçinyetkilikisilertarafindanzorlanabilir. 

Kisiselbilgilerinkorunmasi

Şirket, uygunfiziksel, elektronikveyönetimsüreçlerikullanarak, kullanıcılarıngönderdigiverileringüvenliğinisaglamaktadir.Hassasveriiletimiveodemesistemiicinsitede SSL şifrelemesinikullanılır.Unutmayin,Internetüzerindeniletilentümverilerintamamengüvenliolduğunugarantiedemeyiz . Bu nedenle, sizInternetebaglandiginizdakişiselbilgilerinizikorumakiçin her türlütedbirialacagimizdan hic suphenizolmasin.

Kisiselbilgilereerisim

Sizinleilgiliolan her bilgiyeulaşmahakkınasahipsiniz.kişiseliletişimbilgileriniincelemekvegüncellemekiçin, sadecekullanıcıadıveşifreileveya web sayfasindanuzerindenhesabimkismindan edit bolumunden de yapabilirsiniz.Dilerseniz , musterihizmetleriyleirtibatagecebilirgereklidegisiklikleriordan da yaptirabilirsiniz.Ayrıca, biryanlışbilgiyidüzeltmek ,vegerekirseiptaletmehakkinasahipsiniz. Sirketbukonudakisihaklarinikorumakicinyazılıbirtalepetmehakkınasahiptir.

Copyright © 2018 Betrool. All Rights Reserved.