LOGINÜye ol
Kullanıcı Adı ya da Şifrenizi mi Unuttunuz?

OyunSorumlulugu

Sirketimizinesasamacikalitelihizmetiileeğlencelivegüvenlibirortamsaglamak, kesinliklegüvenlivedüzenlibirşekildebunuyapmakiçinfırsatsunmaktir. Bizoyuncularınsitemizdeeğlenmesiniistiyoruz, buyüzdenherkesisorumlulugunubilerekoynamayaçağırıyorum. Bizimönlemepolitikamizkumarinolumsuzetkileriniazaltmakvesorumlulugunubilerekoyunoynamayateşviketmeyiamaçlamaktir. Biz oyundeneyimininkeyifliveheyecanvericiolduğundaneminizamaaynizamanda, kumarinpatolojikbağımlılıktankaynaklananolasıolumsuzsosyalvemalietkilerioldugunukullanıcılarımızahatırlatmakisteriz. Kumaroynamakicinborclanmakyadabutcenizinuzerindebirparayikumardaharcamaksadeceakillicaolmayanbirdavranislakalmazaynizamanda size vecevrenizdebulunansevdiklerinizle de ciddisorunlaranedenolabilir.

Kumar oynamaninsadecebireglenceoldugundaneminolunvekontrolunuzukaybetmemenizicin size birkactanebasitkuralverecegim.

 • - Kendinekumardaharcaycagin belli birmiktarbelirleve o limitiaslagecme

 • - Sadecesahipoldugunparayiharca

 • - Baslangictabelirlediginizzamansiniriniasincaoynamaktanvazgec

 • - Kaybetmeyigozealamadiginparayiaslaoynama

 • - Baskamaksaticinayirdiginparayiaslakumaricinkullanma

 • - Oynamamayakararverdiginizdeyadadahaazoynamakistediginizdebukararliliginizidevamettirin

 • - Paradangeriyekalaniveyaparaustunuharcamaktanvazgecin

 • - Kayiplarinizikazanmakicinkumaroynamayin

 • - Sorunlarinizinvesikintilarinizincozumunukumarlacozeceginizidusunmeyin

 • - Kumar oynamakicinborcalmayin

 • - Kumar icinharcadiginizparayieglencenizicinayirdiginizivarsayin

 • - Kumardakaybettiginizmiktarlayadakumardaharcadiginizzamanlailgiliaslaarkadaslarinizayalanbilgivermeyin

 • - Eger coksikkumaroynadiginizivekendinize hakim olamaycaginizidusunursenizprofesyoneldestekalin

 • - Kumar oynamakicinisiniziaksatmayin

 • - Sinirligerginyadauzgunoldugunuzdakumaroynamayin

Eğerherhangibirsorunlailgilibizibilgilendirmekiçin mailgöndermektençekinmeyinistersenizmevduatlimitiniziayarlayabilirveyahattabirsüreiçinhesabınızıkapatabilirsiniz.

KucuklerveOyun

18 yasindankucuklerinhesapacmasiyadakumaroynamasiyasaktir. Sirketelektronikpostaonaytahkikiyaparakbuonemlisorunlamucadelesinisurdurmektedir. Kazanmisolankisikizyadaerkek ,vermisoldugubilgilerinyanlisolmasidurumunda (orneginyas , cinsiyetyadakimlikbilgileri ) derhaluyeligiiptaledilirveyetkiliulke norm veyasalarina gore hakkindadavaacilacaktir.

Copyright © 2018 Betrool. All Rights Reserved.